Die Familie

Şu aralar Almanca öğreniyorum.
Öğrenirken de irili ufaklı birçok alıştırma yapıyorum.
O alıştırmalardan bazılarını unutmamak ve de kendi gelişimimi takip edebilmek için buraya yazayım dedim.

İlk alıştırma şöyle olsun:

Hallo. Ich heiße Albert. Ich bin sechs Jahre alt und komme aus Deutschland.
Ich wohne in Nürnberg. Ich bin Student.

Das ist mein Vater Alexander. Er ist dreißig Jahre alt.
Er ist Ingenieur und arbeitet bei Köhne und Mann.
Er spricht perfekt Deutsch und Englisch.

Das ist meine Mutter Amalie. Sie ist dreißig Jahre alt.
Sie ist Lehrerin von Beruf. Sie arbeitet an der Universität.
Sie spricht perfekt Deutsch und Englisch. Wir machen zusammen gern “Puzzle”.

Ich mache gern “Puzzle”. Ich spiele mit “Lego” gern. Ich mag meine Eltern.

Doxygen’le Tanışma

API hazırlamam gereken bir projede çalışırken, API’nın nasıl kullanılacağını anlatan bir de doküman hazırlamam gerekiyordu.
Keşke bunu otomatik olarak oluşturmanın bir yolu olsaydı diye düşünürken, doxygen yardımıma yetişti.

Doxygen koddaki yorum satırlarını derli toplu dokümanlara çevirmeyi sağlayan bir yazılım aracı.
Kendi sitesinde nasıl kullanılacağı ile ilgili sayısız örnek mevcut.

Ben de kendi tecrübemi burada paylaşmak istedim.

Bir c++ projesi ele alalım.
İlk hali şöyle olsun:
https://gitlab.com/birolcapa/doxygen-usage/tags/V1.0

index.chm’e baktığımda beni yönlendirecek, bu proje ile ilgili bilgi verecek hiçbir sayfa göremiyorum.
Böyle bir sayfa ekleyelim:
https://gitlab.com/birolcapa/doxygen-usage/tags/V1.1

Daire bilgi sayfasını biraz daha geliştirelim:
https://gitlab.com/birolcapa/doxygen-usage/tags/V1.2

Biraz da daire sınıfının nasıl kullanılabileceğine dair örnekler verelim:
https://gitlab.com/birolcapa/doxygen-usage/tags/V1.3

Örnek nasıl eklenir sorusunun en güzel cevabı:
https://gitlab.com/birolcapa/doxygen-usage/compare/V1.2…V1.3

Daha fazla yorum biçiminin ve örneğin yer aldığı son sürüm ise şöyle olsun:
https://gitlab.com/birolcapa/doxygen-usage/tags/V1.4

Gılgamış Destanı

Bir günlük neden yazılır?
Beni bu günlüğü yazmaya iten sebepler nelerdir?
Bu iki soruya yanıt ararken aklıma Gılgamış Destanı geldi.
Sahi Gılgamış destanı neden yazılmıştı?
Gılgamış, ölümsüzlüğü arayan büyük insan, ölümden sonraki hayatı sorguluyordu.
İçten içe ne hissediyordu? Sanırım korku ve kaygı.
Gılgamış kaygılanıyordu, çünkü ölünce unutacağını ve unutulacağını hissediyordu.
Sanırım Gılgamış’la aynı duyguları paylaşıyoruz.
Öğrendiğim şeyleri unutmak istemiyorum ve bir gün unutulacağımı biliyorum.
O zaman tekrar sorayım:
Beni bu günlüğü yazmaya iten sebepler nelerdir?
Sorumun yanıtını artık biliyorum:
Unutmamak ve unutulmamak…