Gılgamış Destanı

Bir günlük neden yazılır?
Beni bu günlüğü yazmaya iten sebepler nelerdir?
Bu iki soruya yanıt ararken aklıma Gılgamış Destanı geldi.
Sahi Gılgamış destanı neden yazılmıştı?
Gılgamış, ölümsüzlüğü arayan büyük insan, ölümden sonraki hayatı sorguluyordu.
İçten içe ne hissediyordu? Sanırım korku ve kaygı.
Gılgamış kaygılanıyordu, çünkü ölünce unutacağını ve unutulacağını hissediyordu.
Sanırım Gılgamış’la aynı duyguları paylaşıyoruz.
Öğrendiğim şeyleri unutmak istemiyorum ve bir gün unutulacağımı biliyorum.
O zaman tekrar sorayım:
Beni bu günlüğü yazmaya iten sebepler nelerdir?
Sorumun yanıtını artık biliyorum:
Unutmamak ve unutulmamak…